Privacy and Information Security | University of Illinois

RE: Password Expired

This message has some clear red flags. For instance, you definitely should be suspicious of an "official" message from the University in a different language.
Thursday, September 24, 2015

From: xxxxxx
Sent: Thursday, September 24, 2015 12:43 PM
Subject: RE: Password Expired

________________________________

Van: xxxxxx
Verzonden: donderdag 24 september 2015 19:40
Aan: xxxxxx
Onderwerp: Password Expired

Dear  E-mail User.

Your Outlook EMAIL ACCOUNT PASSWORD Expires TODAY, and you are requested to UPGRADE it within 24 hours or else your Outlook E-mail account will be disable to update,

Please Click UPGRADE<BAD LINK> and Follow Instructions.
Help Desk Administrator.

ITS help desk
ADMIN TEAM
©Copyright© 2015  Microsoft
All Right Reserved

_________________________________

Stichting Jeugdformaat: e-mail disclaimer

Dit e-mailbericht en de daarin opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Als je dit bericht onterecht ontvangt, verzoeken wij jou de afzender direct te informeren en het bericht daarna te vernietigen. Het is niet toegestaan deze e-mail zonder toestemming te gebruiken, te openbaren of te kopiëren.